Historiaa

Vuonna 1952 perustetun valtakunnallisen yhdistyksen nimi oli alkujaan Kokoomuksen Naisten Äiti- ja Lapsikotiyhdistys, joka kuvaa hyvin niin silloista kuin nykyistä toimintaa. 1950-luvulla yhdistyksellä oli oma pieni lomakoti, jonne perheenäidit lapsineen pääsivät kesäisin virkistäytymään. Kansalaisten sosiaaliturva oli heikko ja työtä tehtiin lujasti sotakorvausten maksamiseksi. Pohja sosiaalisen lomatoiminnan käynnistämiselle oli luotu.

Vuonna 1980 yhdistys siirtyi Raha-automaattiyhdistyksen tuen piiriin ja sosiaalisen lomatoiminnan laajeneminen mahdollistui merkittävästi.

Ensimmäiset perheleirit järjestettiin vuonna 1983 yhteistyössä Minijellonat ry:n eli nykyisen Kansallisen Lastenliiton kanssa yhteistyössä. Myöhemmin lomatoiminta laajeni koskemaan myös pariskuntia.

Yhdistyksen alkuajoista saakka vapaaehtoistyö on ollut toiminnan perustana. Lukuisat vapaehtoiset loma-ohjaajat ja muut toimijat tekevät edelleen mittaamattoman arvokasta auttamistyötä naisten ja perheiden hyväksi. Nasy – Naiset ry:n toiminta on tänäkin päivänä vapaaehtoistyötä ihmisten hyväksi.

Lomariemua vuodelta 1979