Nasy - Naiset Yhdessä ry 

järjestää sosiaalista lomatoimintaa 

Nasy – Naiset Yhdessä ry on vuonna 1952 perustettu valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys tekee vapaaehtoistyötä ihmisten — erityisesti naisten ja perheiden — hyväksi. 


Nasy — Naiset Yhdessä ry järjestää naisille, pariskunnille ja perheille tuettuja lomia, jotka tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja sekä fyysiseen että henkiseen virkistäytymiseen. Lomat toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean avustuksella.

Nasy – Naiset Yhdessä ry – 70 vuotta ennakoivaa työtä naisten ja perheiden parissa

Nasy – Naiset Yhdessä ry tekee vapaaehtoistyötä ihmisten – etenkin naisten ja perheiden – hyväksi. Yhdistys järjestää sosiaalista lomatoimintaa sitä tarvitseville.

Yhdistys vietti vuonna 2022 70-vuotisjuhlaansa. Sosiaalinen lomatoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa ja tänä vuonna myönnetään tuettu loma noin 700 henkilölle. Sosiaalinen lomatoiminta tarjoaa mahdollisuuden irtiottoon arjesta ja antaa tukea arjessa jaksamisessa. Loma voimaannuttaa osallistujia ja antaa mahdollisuuden vertaistukeen. Lomalla on tarjolla monipuolista ohjelmaa, luentoja, ohjattua liikuntaa ja yhteistä aikaa lomaryhmän kanssa. Rahoituksen toimintaansa Nasy – Naiset Yhdessä ry saa STEA:lta. Lomat ovat kaikille avoimia.

Nasy – Naiset Yhdessä ry:n voimavara löytyy vapaaehtoisista naisista. 

Jokaisella lomalla on mukana nasy-ohjaaja, jolla on oma roolinsa lomaryhmässä. Tällaista toimintamallia ei ole muilla lomajärjestöillä. Vuosittain yhdistyksellä on reilu 20 vapaaehtoista lomaohjaajaa, ja tämän lisäksi vapaaehtoisista koostuva hallitus. Yhdistyksellä on pieni työntekijäresurssi, 85% saadusta avustuksesta ohjautuu suoraan lomatoiminnan järjestämiseen.

Pitkän historian aikana Nasy – Naiset Yhdessä ry on tarjonnut tuhansille mahdollisuuden irtiottoon arjesta tuetun loman muodossa. Ilman mahdollisuutta tuettuun lomaan, yli 80% lomalaisista olisi jäänyt kotiin.