Virkistyslomat 

järjestää sosiaalista lomatoimintaa 

Virkistyslomat- Nasylomat ry on vuonna 1952 perustettu valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys tekee vapaaehtoistyötä ihmisten — erityisesti naisten ja perheiden — hyväksi. 

Virkistyslomat järjestää naisille, pariskunnille ja perheille tuettuja lomia, jotka tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja sekä fyysiseen että henkiseen virkistäytymiseen. Lomat toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn avustuksella.

Virkistyslomat - Nasylomat ry – yli 70 vuotta ennakoivaa työtä naisten ja perheiden parissa

Virkistys tekee vapaaehtoistyötä ihmisten – etenkin naisten ja perheiden – hyväksi. Yhdistys järjestää sosiaalista lomatoimintaa sitä tarvitseville.

Yhdistys vietti vuonna 2022 70-vuotisjuhlaansa. Sosiaalinen lomatoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa ja tänä vuonna myönnetään tuettu loma noin 420 henkilölle. Sosiaalinen lomatoiminta tarjoaa mahdollisuuden irtiottoon arjesta ja antaa tukea arjessa jaksamisessa. Loma voimaannuttaa osallistujia ja antaa mahdollisuuden vertaistukeen. Lomalla on tarjolla monipuolista ohjelmaa, luentoja, ohjattua liikuntaa ja yhteistä aikaa lomaryhmän kanssa. Rahoituksen toimintaansa Virkistyslomat - Nasylomat ry saa STEA:lta. Lomat ovat kaikille avoimia.

Virkistyslomien voimavara löytyy vapaaehtoisista, koulutetuista lomaohjaajista, jotka ovat mukana lomillamme. 

Jokaisella lomalla on mukana lomaohjaaja, jolla on oma roolinsa lomaryhmässä. Tällaista toimintamallia ei ole muilla lomajärjestöillä. Vuosittain yhdistyksellä on reilu 15 vapaaehtoista lomaohjaajaa, ja tämän lisäksi vapaaehtoisista koostuva hallitus. Yhdistyksellä on pieni työntekijäresurssi, 85% saadusta avustuksesta ohjautuu suoraan lomatoiminnan järjestämiseen.

Pitkän historian aikana Virkistyslomat - Nasylomat ry on tarjonnut tuhansille mahdollisuuden irtiottoon arjesta tuetun loman muodossa. Ilman mahdollisuutta tuettuun lomaan, yli 80% lomalaisista olisi jäänyt kotiin.