Tuetut lomat

Lomat 2024

Virkistyslomilta virkistystä ja lepoa!


Vuonna 2024 Virkistyslomien (ent. Nasylomat) lomatoiminnassa huomioidaan erityisesti terveyden edistäminen. Lomilla on liikunnallista ohjelmaa ja tarjolla on Sydänmerkillä merkitty ruokavaihtoehto. Lisäksi lomien ohjelmassa on muuta terveyden ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää ohjelmaa, kuten luentoja.

Lomat myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein loman ja virkistyksen tarpeessa oleville naisille, pariskunnille ja perheille.

Lomat järjestetään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tuella.

Tarkempi lomaohjelma julkistetaan alkuvuodesta 2024, jolloin alkaa myös haku lomille ja lomahaku päättyy 2 kuukautta ennen lomajakson alkua. 

Lisätietoa hakemisesta:
toimisto@nasylomat.fi


Lomatoiminta

Virkistyslomat järjestää naisille, pariskunnille ja perheille tuettuja virkistyslomia, joilla lomalaiset saavat lepoa ja henkistä sekä fyysistä virkistystä.

Sosiaalinen lomatoiminta tarjoaa mahdollisuuden irtiottoon arjesta. Loman tavoitteena on tukea arjessa jaksamisessa ja voimaannuttaa lomalaisia. Lomalla on tarjolla monipuolista ohjelmaa, luentoja, ohjattua liikuntaa ja yhteistä aikaa lomaryhmän kanssa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n strategian mukaisesti lomatoiminnan tulee vahvistaa terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Loma on omia voimavaroja vahvistavaa, mutta se ei ole kuntoutusta tai hoitoa.

Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein ja ne järjestetään STEA:n tuella.

Virkistyslomien lomille mukaan tulee aina järjestön oma lomaohjaaja, joka toimii mm. yhdyshenkilönä loman aikana lomapaikan ja lomalaisten välillä sekä osallistuu loman ohjelmaan.

Virkistyslomien lomat ovat kaikille avoimia, joita voi saada kolmen vuoden välein ja enintää kolme lomaa 10 vuodessa. Kaikilla lomajärjestöillä on yhteinen lomatukirekisteri, jonka kautta hakemukset käsitellään ja kutsut ja omavastuulaskut lähetetään. Näin lomalaisten lomahistoria näkyy kaikille lomajärjestöille. Lomavalintaan vaikuttavat ensikertalaisuus, sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset perusteet. Jokainen hakemus pisteytetään siinä annettujen tietojen perusteella. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia.

Lomien pituus on viisi vuorokautta ja omavastuu yli 16-vuotiailta on 125€/5vrk ja 3-16-vuotialta 45€/5vrk, alle 3-vuotiaat maksutta.
 

Yli 70-vuotisen historian aikana Virkistyslomat - Nasylomat ry on tarjonnut tuhansille mahdollisuuden irtiottoon arjesta tuetun loman muodosta. Tutustu lomatarjontaamme, jos sieltä löytyisi Sinulle tai ystävällesi mahdollisuus lepoon ja virkistykseen lomallamme.