Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR

LYR on viiden lomajärjestön vapaamuotoinen yhteistyöryhmä, johon Virkistyslomat - Nasylomat ry kuuluu. LYR:in tehtävä on lomatoiminnan kehittäminen ja yhteydenpito Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskukseen (STEA) ja Soste ry:een sekä tarvittaessa muihin päättäjiin.

Viisi lomajärjestöä saa avustusta veikkausvoittovaroista tuetun lomatoiminnan järjestämiseen. Nämä lomat ovat kaikkien Suomessa asuvien haettavissa. Lomakohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Lomajaksojen ohjelma ja kohderyhmä vaihtelee kattaen kaikki ikäryhmät. Tarkemmat tiedot ja hakemuslomakkeet löytyvät lomajärjestöjen kotisivuilta.

LYR lomajärjestöt

Hyvinvointilomat 
Maaseudun terveys- ja lomahuolto 
Virkistyslomat
Solaris-Lomat
Svenska Semesterförbundet