Hakuohjeet

 • Hakemuksen tiedot ovat luottamuksellisia.
 • Ennen lomakohteen valintaa, tarkistathan kohteen sijainnin ja kulkuyhteydet.
 • Jokaisen eri taloudessa asuvan täytyy täyttää oma hakemus.
 • Alaikäisiä lapsia voi ottaa mukaan vain perhelomille tai isovanhemmat ja lapsenlapset –lomille. Muut lomat ovat suunnattu aikuisille.
 • Täysi-ikäisen lapsen tulee tehdä oma hakemus.
 • Muistakaa kirjoittaa sosiaaliturvatunnuksen loppuosa, kaikkien lomalle osallistuvien osalta.
 • Ilmoita puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä mm. peruutuspaikkoja täyttäessämme.
 • Jos hakemukseen tulee muutoksia, esim. osoite, laittakaa tiedot ensisijaisesti osoitteeseen toimisto@nasylomat.fi
 • Merkitkää hakemukseen useampi lomavaihtoehto. Mahdollisuudet päästä lomalle paranevat.
 • Jokainen hakemus pisteytetään hakemuksessa olevien tietojen ja perusteluiden pohjalta. Kirjoittakaa perustelut lomatuen tarpeelle. Kiinnittäkää erityisesti huomiota hakemuksen sanallisiin perusteluihin.
 • Täyttäkää hakemus huolella, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Emme täydennä tai korjaa lähetettyjä hakemuksia. Myös puolison tulotiedot tulee täyttää, vaikka lomalle hakisi yksin.
 • Lomatukea ei myönnetä peräkkäisinä vuosina. Yhdistyksellämme on oikeus tarkistaa muilta lomajärjestöiltä, onko hakijalle myönnetty lomatukea.
 • Hakemuslomakkeen voi täyttää myös kunnan sosiaalitoimisto tai jokin muu taho.
 • Hakemukset käsitellään kunkin lomajakson hakuajan päätyttyä. Hakuaika päättyy 2kk ennen lomajakson alkua. Virkistyslomat _ Nasylomat ry lähettää vähintään 1kk ennen loman alkua valituille sähköisesti tai kirjeitse tiedon valinnasta.
 • Jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi hakemuksessa kutsu ja lasku tulevat sähköpostiisi. Viestit saattavat ohjautua roskapostiin, joten se kannattaa tarkistaa aika ajoin. Viestit tulevat osoitteesta no-reply@lomajarjestot.fi.
 • Emme ilmoita niille hakijoille erikseen, jotka eivät tule valituksi lomalle.
 • Lomapaikka vahvistetaan maksamalla lasku eräpäivään mennessä.