Nasyn historia

alt="Nasy toiminnalla on pitkät perinteet."
Nasyllä oli 1950-luvulla oma pieni lomakoti.

Vuonna 1952 perustetun valtakunnallisen yhdistyksen nimi oli alkujaan Kokoomuksen Naisten Äiti- ja Lapsikotiyhdistys, joka kuvaa hyvin niin silloista kuin nykyistä toimintaa. 1950-luvulla yhdistyksellä oli oma pieni lomakoti, jonne perheenäidit lapsineen pääsivät kesäisin virkistäytymään. Kansalaisten sosiaaliturva oli heikko ja työtä tehtiin lujasti sotakorvausten maksamiseksi. Pohja sosiaalisen lomatoiminnan käynnistämiselle oli luotu.

Vuonna 1980 yhdistys siirtyi silloisen Raha-automaattiyhdistyksen tuen piiriin ja sosiaalisen lomatoiminnan laajeneminen mahdollistui merkittävästi.

Ensimmäiset perheleirit järjestettiin vuonna 1983 yhteistyössä Minijellonat ry:n eli nykyisen Lastenliiton kanssa yhteistyössä. Myöhemmin lomatoiminta laajeni koskemaan myös pariskuntia.

Yhdistyksen alkuajoista saakka vapaaehtoistyö on ollut toiminnan perustana. Lukuisat vapaaehtoiset loma-ohjaajat ja muut toimijat tekevät edelleen mittaamattoman arvokasta auttamistyötä naisten ja perheiden hyväksi. Virkistyslomien (entinen Nasy – Naiset yhdessä ry)toiminta on tänäkin päivänä vapaaehtoistyötä ihmisten hyväksi.

Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 2023 Nasy – Naiset yhdessä ry:stä Virkistyslomat – Nasylomat ry:ksi.