Teemalomat

Virkistystä ja jaksamista työikäisille naisille

Teemaviikonloppu-loma on suunnattu työikäisille naisille. Virkistyslomien painopisteenä on työssä jaksaminen ja oman terveyden edistäminen. Lomajaksoon kuuluu kaksi viikonloppua (pe-su), joihin osallistuvat samat henkilöt.

Tavoitteena on, että loman aikana lomalainen aktivoituu parantamaan omaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja voimaantuu loman aikana. Teemana terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, joka näkyy lomalla hyvinvoinnin luentoina ja liikuntana ja vertaistukena. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista.

Lomille ei voi ottaa mukaan lemmikkieläimiä.

Hinnat
Hintoihin sisältyy monipuolinen ohjelma, majoitus 2 hengen huoneissa sekä täysihoito. Loman hintaan sisältyy myös yksi hyvinvointipalvelu ja kuntotesti toisena lomajaksona.
Omavastuuosuus yhteensä 105€ / sis. molemmat lomajaksot (pe-su). Matkakustannukset kuuluvat lomalaiselle tai sille yhdistykselle/yhteisölle, joka on sitoutunut maksun suorittamaan.

Hakeminen
Lomat myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein loman ja virkistyksen tarpeessa oleville naisille. Täytä hakemus huolella, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä eikä lähetettyjä hakemuksia täydennetä. Jokainen hakemus pisteytetään hakemuksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta.

Hakemukset käsitellään kunkin lomajakson hakuajan päätyttyä. Nasy – Naiset Yhdessä ry lähettää vähintään 1kk ennen loman alkua valituille sähköisesti tai kirjeitse tiedon valinnasta. Sähköisen vastauksen saat, jos olet kirjoittanut hakulomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, muuten kutsukirje tulee postitse. Jos et ole tullut valituksi ensimmäiselle lomatoiveelle, hakemus siirtyy automaattisesti toisen/kolmannen lomatoiveen kohdalle.

Emme ilmoita niille hakijoille erikseen, jotka eivät tule valituksi lomalle.

Lomapaikka vahvistetaan maksamalla lasku eräpäivään mennessä.

Ajankohdat ja paikat 2018

Teemaviikonloppuloma työikäisille naisille, kaksi pe-su lomajaksoa

1. osa 20.-22.4. Hotelli Kivitippu, Lappajärvi
2. osa 5.-7.10.   Hotelli Kivitippu, Lappajärvi